Man måste inte åka till Stockholm för att få juridisk hjälp
Advokaterna Kaiding, Ljungdahl & Marcusson har sin egen nisch

Värden och värderingar förändras med tiden men advokatyrket är ett gammalt ämbete som definitivt har framtiden för sig. I advokatens uppgifter ingår det bl a att förhindra konkurser och företa förebyggande åtgärder inom olika juridiska områden.
Advokaterna Kaiding, Ljungdahl & Marcusson startade sin verksamhet 1956 i Skellefteå. Byrån sysselsätter drygt 50 personer varav 20 advokater och tre jurister med kontor i Skellefteå, Luleå, Umeå, Piteå och Gällivare. Från och med juli 1999 tillfördes byrån ökad kapacitet genom samgåendet med Kalix advokatbyrå som bedriver verksamhet i norrbotten, särskilt i Tornedalsområdet.
– Vår storlek gör att vi kan erbjuda och förmedla professionell rådgivning inom alla centrala juridiska verksamhetsområden. Genom vårt medlemskap i JORUP Eurpean Lawyers kan vi erbjuda klienter internationell service genom medlemskontor i Finland, England, Irland, Grekland, Italien, Luxemburg, Holland, Tyskland, Frankrike och USA, säger Mats Bergström.
Ambitionen är att vara en fullservicebyrå som täcker alla centrala juridikområden som exempel, brottmål, arvstvister, skilsmässor etc men huvudinriktningen är affärsjuridik och bestånd.
För egen del sysslar Mats med konkurser, affärsrelaterad juridik och brottmål.
– Medlemskapet i JUROP gör att vi ofta är i kontakt med advokatbyråer i andra länder. Det är positivt nu när många svenska företag etablerar sig utomlands och vi kan hjälpa till med juridiska frågor även i andra länder.

Gott om uppdrag
I Sverige finns det gott om advokatbyråer men markanden är för närvarande även den mycket god. Man måste dock, liksom Advokaterna Kaiding, Ljungdahl och Marcusson, marknadsföra sig utifrån sin egen nisch.
– Vi expanderar successivt och tar utvecklingen steg för steg, menar Mats Bergström. Personalen internutbildas för att vara rustade inför framtiden och skickas kontinuerligt på kurser och föreläsningar som berör olika juridiska områden.
Den stora fördelen med att vara en stor organisation är att man är många som är specialiserade inom olika områden, såväl lokalt som internationellt. Stöter man på ett problem så finns det nästan alltid någon som har stött på det tidigare och som har erfarenhet hur just det problemet ska lösas. Hos Advokaterna Kaiding, Ljungdal och Marcusson arbetar människor med specialkompetens inom de flesta områden.

Advokaterna Kaiding Ljungdal & Marcusson

Bransch:
Tjänster

Telefon: 090-171200
Fax: 090-171219


Email:
advokaterna@ume.kaidingsadv.se

Adress:
Advokaterna Kaiding Ljungdal & Marcusson
Sagahuset
90327 umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN